Sierkippen

Naargelang het aanbod zijn soms ook andere rassen wisselend verkrijgbaar.
Arucana’s zijn beschikbaar vanaf voorjaar 2023.